Zgłoś nielegalne treści

Nielegalne treści określa Regulamin oraz Rozporządzenie 2022/2065 w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych).

 


Chcesz zawiadomić Administratora o zauważonych przez Ciebie nielegalnych treściach?


Skorzystaj ze wzoru zawiadomienia lub przygotuj własne zawiadomienie i prześlij go na adres bok@gieldatekstow.ai.


Otrzymałeś decyzję od Administratora i chcesz się od niej odwołać?


Skorzystaj ze wzoru odwołania lub przygotuj własne odwołanie i prześlij je na adres bok@gieldatekstow.ai.